Firma

 

P.G.O. "Sanserw" zajmuje się szeroko pojętą gospodarką odpadami od 1995 r. Prowadzimy działalność zarówno w zakresie odzysku, zbierania jak i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Odzysk dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne i polega na:

  • wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych odpadami mineralnymi

  • mechanicznej separacji zanieczyszczeń z podziałem na frakcje odpadów o kodach
    10 02 99, 10 09 99 oraz 19 12 12

Zbieranie odpadów realizowane jest w magazynie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zlokalizowanym w Zgierzu koło Łodzi. Magazyn dysponuje własnym wyspecjalizowanym transportem. Są to zestawy kontenerowe przystosowane do transportu materiałów niebezpiecznych.

Ponadto zajmujemy się programowaniem działalności podmiotów gospodarczych, instytucji i organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania odpadami. Firma SANSERW jest również jednostką wdrożeniową z zakresu nowoczesnych technologii gospodarowania odpadami.

Zapraszamy do współpracy

 

Copyright 2009 © Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Sanserw"                                           Projekt i wykonanie Łukasz Augustyn

odwiedzin